In Kirgizië, aan de voet van de Tien Shan bergketen die aan China grenst, houdt een Mennonieten-nederzetting stand. Eeuwen geleden verlieten hun voorvaderen Nederland en Duitsland in alle richtingen. Zij vluchtten voor wereldsheid, op zoek naar goede grond om een nieuw leven te beginnen volgens hun strikte opvatting van de bijbel. Enkele pionierende families die in Centraal Azië waren beland, konden geen kant meer op toen de grenzen van de nieuwe Soviet-Unie getrokken werden. Ondanks zware tijden hebben hun nazaten veel van hun cultuur, onafhankelijkheid en geloofsovertuiging weten te behouden.Wim Klerkx, 1996-1997.

In Kirgizië, aan de voet van de Tien Shan bergketen die aan China grenst, houdt een Mennonieten-nederzetting stand. Eeuwen geleden verlieten hun voorvaderen Nederland en Duitsland in alle richtingen. Zij vluchtten voor wereldsheid, op zoek naar goede grond om een nieuw leven te beginnen volgens hun strikte opvatting van de bijbel. Enkele pionierende families die in Centraal Azië waren beland, konden geen kant meer op toen de grenzen van de nieuwe Soviet-Unie getrokken werden. Ondanks zware tijden hebben hun nazaten veel van hun cultuur, onafhankelijkheid en geloofsovertuiging weten te behouden.
Wim Klerkx, 1996-1997.

Lunch in de net ingezaaide velden. De meeste bewoners van Rotfront, zoals de mennonieten-nederzetting heet, werken op de collectieve boerenbedrijf van de gemeenschap. Zij verbouwen graan en groenten en houden koeien en paarden. De meeste producten zijn voor eigen consumptie, overschotten worden verkocht of geschonken.

Lunch in de net ingezaaide velden. De meeste bewoners van Rotfront, zoals de mennonieten-nederzetting heet, werken op de collectieve boerenbedrijf van de gemeenschap. Zij verbouwen graan en groenten en houden koeien en paarden. De meeste producten zijn voor eigen consumptie, overschotten worden verkocht of geschonken.

De jeugd van Rotfront tijdens een uitje naar een weeshuis in de regio. De gemeenschap van Rotfront doneert regelmatig voedsel en medicijnen aan dergelijke instituten. Voor de jeugd van Rotfront is het een van de weinige gelegenheden om een kijkje te nemen voorbij de dorpsgrenzen.

De jeugd van Rotfront tijdens een uitje naar een weeshuis in de regio. De gemeenschap van Rotfront doneert regelmatig voedsel en medicijnen aan dergelijke instituten. Voor de jeugd van Rotfront is het een van de weinige gelegenheden om een kijkje te nemen voorbij de dorpsgrenzen.

De kinderen van de slager maken het werk van hun vader af. In een land waar de meerderheid moslim is, is het houden van varkens winstgevend. Voor de Russische minderheid die vooral in de Kigizische steden woont, is varkensvlees een delicatesse. De 'Duitsers', zoals de nazaten van mennonieten genoemd worden, staan er bekend om het beste varkensvlees te produceren. De meeste families in Rotfront houden enkele varkens op de binnenplaats. Als er contant geld nodig is vragen zij de slager er een te slachten en het vlees te verkopen op de markt in Bishkek, de hoofdstad van Kirgizië.

De kinderen van de slager maken het werk van hun vader af. In een land waar de meerderheid moslim is, is het houden van varkens winstgevend. Voor de Russische minderheid die vooral in de Kigizische steden woont, is varkensvlees een delicatesse. De 'Duitsers', zoals de nazaten van mennonieten genoemd worden, staan er bekend om het beste varkensvlees te produceren. De meeste families in Rotfront houden enkele varkens op de binnenplaats. Als er contant geld nodig is vragen zij de slager er een te slachten en het vlees te verkopen op de markt in Bishkek, de hoofdstad van Kirgizië.

De inwoners van Rotfront laden een truck uit vol met hulpgoederen van familie in Duitsland. De donaties variëren van voedsel en kleding tot landbouwwerktuigen. Een deel van de donaties wordt doorgegeven aan behoeftige Kirgiezen. Na het uiteenvallen van de Soviet Unie zijn veel bewoners van Rotfront naar Duitsland geëmigreerd. Zij onderhouden nog altijd nauw contact met de gemeenschap die achterbleef.

De inwoners van Rotfront laden een truck uit vol met hulpgoederen van familie in Duitsland. De donaties variëren van voedsel en kleding tot landbouwwerktuigen. Een deel van de donaties wordt doorgegeven aan behoeftige Kirgiezen. Na het uiteenvallen van de Soviet Unie zijn veel bewoners van Rotfront naar Duitsland geëmigreerd. Zij onderhouden nog altijd nauw contact met de gemeenschap die achterbleef.

Een bakkerij gerund door Rotfront's collectieve boerenbedrijf. De economie van Kirgizië is sterk gekrompen sonds het uiteenvallen van de Soviet Unie waardoor voorraden en energie soms niet verkrijgbaar zijn. Om dagelijks brood te verzekeren heeft de gemeenschap een bakkerij gebouwd die op diesel en electriciteit kan draaien voor het geval een te duur of niet beschikbaar is.

Een bakkerij gerund door Rotfront's collectieve boerenbedrijf. De economie van Kirgizië is sterk gekrompen sonds het uiteenvallen van de Soviet Unie waardoor voorraden en energie soms niet verkrijgbaar zijn. Om dagelijks brood te verzekeren heeft de gemeenschap een bakkerij gebouwd die op diesel en electriciteit kan draaien voor het geval een te duur of niet beschikbaar is.

Een ritje in de bergen vanuit de zomer-nederzetting. De paarden van het collectieve boerenbedrijf worden 's zomers hoog in de bergen gehouden om aan de hitte te ontsnappen. De paarden worden gehouden om Kumis te produceren, gefermenteerde merrie-melk welke een vermaarde Kirgizische drank is.

Een ritje in de bergen vanuit de zomer-nederzetting. De paarden van het collectieve boerenbedrijf worden 's zomers hoog in de bergen gehouden om aan de hitte te ontsnappen. De paarden worden gehouden om Kumis te produceren, gefermenteerde merrie-melk welke een vermaarde Kirgizische drank is.

Het gebedshuis van Roftront na de zondag-ochtend mis. Iedere avond en zondag-ochtenden, baptisten uit Rotfront en enkele omliggende nederzettingen komen samen voor een twee uur durende mis. Hoewel hun gemeenschap staat geregistreerd als 'vrij-Christelijk' is de doctrine gebaseerd op wat er is overgebleven van het Mennonieten-verleden van de gemeenschap. Dit betekent onder andere een eenvoudige en strikte levenshouding naar de exacte woorden van de bijbel en het regelmatig lezen van de teksten van Menno Simons. Alleen volwassenen kunnen gedoopt worden.

Het gebedshuis van Roftront na de zondag-ochtend mis. Iedere avond en zondag-ochtenden, baptisten uit Rotfront en enkele omliggende nederzettingen komen samen voor een twee uur durende mis. Hoewel hun gemeenschap staat geregistreerd als 'vrij-Christelijk' is de doctrine gebaseerd op wat er is overgebleven van het Mennonieten-verleden van de gemeenschap. Dit betekent onder andere een eenvoudige en strikte levenshouding naar de exacte woorden van de bijbel en het regelmatig lezen van de teksten van Menno Simons. Alleen volwassenen kunnen gedoopt worden.

Een meisje kijkt hoe de koe terugkeert van haar dagelijkse tocht naar weiden in de bergen. Enkele Kirgizische herders verdienen hun brood met het dagelijks hoeden van het vee van de gemeenschap van Rotfront. Iedere familie heeft een koe, wat varkens en een moestuin. Met de producten van het gemeenschappelijke boerenbedrijf zijn zij zelfvoorzienend.

Een meisje kijkt hoe de koe terugkeert van haar dagelijkse tocht naar weiden in de bergen. Enkele Kirgizische herders verdienen hun brood met het dagelijks hoeden van het vee van de gemeenschap van Rotfront. Iedere familie heeft een koe, wat varkens en een moestuin. Met de producten van het gemeenschappelijke boerenbedrijf zijn zij zelfvoorzienend.

Moeder en dochter maken het avondmaal. Families zijn kinderrijk en mannen en vrouwen hebben duidelijke en verschillende taken in het dagelijks leven. De gerechten zijn nog altijd gebaseerd op oude mennonieten-recepten, maar met een grote invloed van de Centraal-Aziatische keuken.

Moeder en dochter maken het avondmaal. Families zijn kinderrijk en mannen en vrouwen hebben duidelijke en verschillende taken in het dagelijks leven. De gerechten zijn nog altijd gebaseerd op oude mennonieten-recepten, maar met een grote invloed van de Centraal-Aziatische keuken.

Kinderen plukken kersen van de bomen langs de centrale weg door Rotfront. Kirgizië is omgeven door land, ver van de matigende werking van de zee. het kent een klimaat van strenge winters en hete zomers. Kinderen hebben lange zomervakanties zodat ze hun ouders kunnen helpen met de oogst.

Kinderen plukken kersen van de bomen langs de centrale weg door Rotfront. Kirgizië is omgeven door land, ver van de matigende werking van de zee. het kent een klimaat van strenge winters en hete zomers. Kinderen hebben lange zomervakanties zodat ze hun ouders kunnen helpen met de oogst.

Een lezing uit de bijbel voor de lunch op de zomer-nederzetting. Twee families uit Rotfront wonen 's zomers op deze nederzetting om voor de paarden van het collectieve boerenbedrijf te zorgen.

Een lezing uit de bijbel voor de lunch op de zomer-nederzetting. Twee families uit Rotfront wonen 's zomers op deze nederzetting om voor de paarden van het collectieve boerenbedrijf te zorgen.

De jeugd keert terug naar huis na een werkdag op het collectieve boerenbedrijf. Het leven in Rotfront is zeer landelijk en de gemeenschap waardeert haar isolement. De stricte Mennonieten-tradities en religie zorgen er verder voor dat de jeugd van Rotfront onder elkaar blijft voor amusement.

De jeugd keert terug naar huis na een werkdag op het collectieve boerenbedrijf. Het leven in Rotfront is zeer landelijk en de gemeenschap waardeert haar isolement. De stricte Mennonieten-tradities en religie zorgen er verder voor dat de jeugd van Rotfront onder elkaar blijft voor amusement.

Werklieden van het collectieve landbouwbedrijf van Rotfront zaaien graan. Sinds de tijd dan hun voorvaderen Europa verlieten, zijn Mennonieten en hun nazaten altijd boeren geweest die van land konden leven dat in eerste instantie slecht leek. Dit succes is op een bepaalde manier hun tragedie. Iedere keer weer hebben zij gebieden ontsloten voor landbouw waarna meer mensen, infrastructuur en dorpen. Uiteindelijk was dit altijd de wereldsheid waar zij dan weer voor verdertrokken.

Werklieden van het collectieve landbouwbedrijf van Rotfront zaaien graan. Sinds de tijd dan hun voorvaderen Europa verlieten, zijn Mennonieten en hun nazaten altijd boeren geweest die van land konden leven dat in eerste instantie slecht leek. Dit succes is op een bepaalde manier hun tragedie. Iedere keer weer hebben zij gebieden ontsloten voor landbouw waarna meer mensen, infrastructuur en dorpen. Uiteindelijk was dit altijd de wereldsheid waar zij dan weer voor verdertrokken.