Alle materie en krachten verklaren in sluitende wiskundige formules, om daarmee alle fysische verschijnselen in het universum te kunnen beschrijven enEinstein voorspellen? Sinds enkele decennia denken 's werelds knapste natuurkundigen en wiskundigen met de snaren-theorie op het spoor te zijn van deze 'theorie van alles', de heilige graal in de natuurkunde. Hoewel zij over de hele aardbol verspreid werken op universiteiten en aan instituten, het centrum van het ambitieuse project ligt in Princeton. Op dezelfde plek waar ook Einstein de laatste 22 jaren van zijn leven weidde aan hetzelfde doel.Wim Klerkx, 2002.

Alle materie en krachten verklaren in sluitende wiskundige formules, om daarmee alle fysische verschijnselen in het universum te kunnen beschrijven enEinstein voorspellen? Sinds enkele decennia denken 's werelds knapste natuurkundigen en wiskundigen met de snaren-theorie op het spoor te zijn van deze 'theorie van alles', de heilige graal in de natuurkunde. Hoewel zij over de hele aardbol verspreid werken op universiteiten en aan instituten, het centrum van het ambitieuse project ligt in Princeton. Op dezelfde plek waar ook Einstein de laatste 22 jaren van zijn leven weidde aan hetzelfde doel.
Wim Klerkx, 2002.

Na de lunch wandelen enkele snaar-theoretici en sterrenkundigen langs het hoofdgebouw van het IAS naar het gebouw waar zij een lezing gaan bijwonen. Het 'Institute foor Advanced Studies' heeft traditioneel enkele van de beste theoretisch natuurkundigen als faculteit-staf. Op dit moment werken 4 van de 5 natuurkunde-stafleden en hun talrijke studenten in de voorhoede van de snaar-theorie. Snaar-theorie is een conceptueel en wiskundig model dat haar volgers gevangen houdt met de belofte alle gevestigde natuurkundige theorieën te verenigen en overkoepelen in één grootse 'Theorie van Alles'.

Na de lunch wandelen enkele snaar-theoretici en sterrenkundigen langs het hoofdgebouw van het IAS naar het gebouw waar zij een lezing gaan bijwonen. Het 'Institute foor Advanced Studies' heeft traditioneel enkele van de beste theoretisch natuurkundigen als faculteit-staf. Op dit moment werken 4 van de 5 natuurkunde-stafleden en hun talrijke studenten in de voorhoede van de snaar-theorie. Snaar-theorie is een conceptueel en wiskundig model dat haar volgers gevangen houdt met de belofte alle gevestigde natuurkundige theorieën te verenigen en overkoepelen in één grootse 'Theorie van Alles'.

Snaar-theoreticus Nathan Seiberg geeft een lezing genaamd 'Snaren op tijd-afhankelijke orbifolds, II' tijdens de jaarlijkse 'Strings' conferentie, hier in 2002 in Cambridge, UK. Snaartheorie in zijn basis-vorm veronderstelt kleine snaren in plaats van de kleine punt-deeltjes waarmee gerekend wordt in de geaccepteerde en geteste theorieën van vandaag. De manier waarop elke snaar kan trillen bepaalt zijn gedrag en dus met wat voor 'deeltje' uit de gangbare theorieën het overeenkomt.

Snaar-theoreticus Nathan Seiberg geeft een lezing genaamd 'Snaren op tijd-afhankelijke orbifolds, II' tijdens de jaarlijkse 'Strings' conferentie, hier in 2002 in Cambridge, UK. Snaartheorie in zijn basis-vorm veronderstelt kleine snaren in plaats van de kleine punt-deeltjes waarmee gerekend wordt in de geaccepteerde en geteste theorieën van vandaag. De manier waarop elke snaar kan trillen bepaalt zijn gedrag en dus met wat voor 'deeltje' uit de gangbare theorieën het overeenkomt.

Edward Witten in zijn kantoor aan het IAS met een een van zijn studenten, Chris Beasley. Nadat zij de voortgang van Beasley's onderzoek besproken hebben probeert Witten Chris een stapje hogerop te reiken. Iedere dinsdagochtend begeleidt Witten bij hun onderzoek. Witten is al zo'n 20 jaar de bekendste en meest invloedrijke snaar-theoreticus. Naast het IAS is er ook de nabij gelegen Universiteit van Princeton die baanbrekende snaar-theoretici als staf heeft. Een positie of beurs om op een van beide te studeren wordt als een essentiële stap gezien voor iedere student met aspiraties in snaar-theorie.

Edward Witten in zijn kantoor aan het IAS met een een van zijn studenten, Chris Beasley. Nadat zij de voortgang van Beasley's onderzoek besproken hebben probeert Witten Chris een stapje hogerop te reiken. Iedere dinsdagochtend begeleidt Witten bij hun onderzoek. Witten is al zo'n 20 jaar de bekendste en meest invloedrijke snaar-theoreticus. Naast het IAS is er ook de nabij gelegen Universiteit van Princeton die baanbrekende snaar-theoretici als staf heeft. Een positie of beurs om op een van beide te studeren wordt als een essentiële stap gezien voor iedere student met aspiraties in snaar-theorie.

Openingsreceptie voor de deelnemers aan de jaarlijkse snaar-conferentie hier in 2002 in Cambridge. In ongeveer 30 jaar heeft snaar-theorie zich ontwikkeld van een door weinigen serieus genomen eigenaardigheid tot het hoofdonderwerp voor het beste deel van de theoretisch natuurkundigen wereldwijd. Critici zeggen dat snaar-theorie het niet langer waard is het leeuwendeel van beschikbare fondsen en talent naar zich toe te trekken. In al die jaren heeft snaar-theorie nauwelijks een te testen hypothese opgeleverd terwijl andere veelbelovende 'unifying theories' worden verwaarloosd.

Openingsreceptie voor de deelnemers aan de jaarlijkse snaar-conferentie hier in 2002 in Cambridge. In ongeveer 30 jaar heeft snaar-theorie zich ontwikkeld van een door weinigen serieus genomen eigenaardigheid tot het hoofdonderwerp voor het beste deel van de theoretisch natuurkundigen wereldwijd. Critici zeggen dat snaar-theorie het niet langer waard is het leeuwendeel van beschikbare fondsen en talent naar zich toe te trekken. In al die jaren heeft snaar-theorie nauwelijks een te testen hypothese opgeleverd terwijl andere veelbelovende 'unifying theories' worden verwaarloosd.

Juan Maldacena geeft de afsluitende lezing, getiteld ‘Some thoughts on the wave function of the universe’, van de strings2002-conferentie in de conferentiehal van het Cavendish-laboratorium. De afsluiting van de conferentie is de eer die gewoonlijk gaat naar iemand die dat jaar uitzonderlijk werk heeft gedaan, en wordt vaak aangegrepen als een kans om er op los te speculeren, iets wat bij de overige lezingen onacceptabel is.

Juan Maldacena geeft de afsluitende lezing, getiteld ‘Some thoughts on the wave function of the universe’, van de strings2002-conferentie in de conferentiehal van het Cavendish-laboratorium. De afsluiting van de conferentie is de eer die gewoonlijk gaat naar iemand die dat jaar uitzonderlijk werk heeft gedaan, en wordt vaak aangegrepen als een kans om er op los te speculeren, iets wat bij de overige lezingen onacceptabel is.

In de wandelgangen tijdens de 'Strings' conferentie van 2002, beantwoordt snaar-theoreticus Juan Maldacena vragen van de bekende natuurkundige Stephen Hawking. Hawkings hypotheses over zwarte gaten zijn van groot belang voor snaar-theorie, vooral voor Maldacena die werkt aan oplossingen voor de theoretische problemen rond zwarte gaten. Hawking kan niet spreken en gebruikt een pols-bediende computer om zinnen te formuleren. Hawking is hier geflankeerd door zijn student Christophe Galfard en zijn verpleegster.

In de wandelgangen tijdens de 'Strings' conferentie van 2002, beantwoordt snaar-theoreticus Juan Maldacena vragen van de bekende natuurkundige Stephen Hawking. Hawkings hypotheses over zwarte gaten zijn van groot belang voor snaar-theorie, vooral voor Maldacena die werkt aan oplossingen voor de theoretische problemen rond zwarte gaten. Hawking kan niet spreken en gebruikt een pols-bediende computer om zinnen te formuleren. Hawking is hier geflankeerd door zijn student Christophe Galfard en zijn verpleegster.

Deelnemers aan de conferentie ‘strings2002’ discussiëren voorafgaand aan een nieuwe serie lezingen. Aanwezig op deze conferentie zijn ongeveer 500 theoretisch natuurkundigen, ongeveer de helft van de modiale gemeenschap van snaartheoretici en verwante vakgebieden als wiskunde, sterrenkunde en hoge-energiefysica. Wat hier gepresenteerd wordt is zo complex dat maar weinigen anders dan de snaar-theoretici zelf het kunnen bevatten.

Deelnemers aan de conferentie ‘strings2002’ discussiëren voorafgaand aan een nieuwe serie lezingen. Aanwezig op deze conferentie zijn ongeveer 500 theoretisch natuurkundigen, ongeveer de helft van de modiale gemeenschap van snaartheoretici en verwante vakgebieden als wiskunde, sterrenkunde en hoge-energiefysica. Wat hier gepresenteerd wordt is zo complex dat maar weinigen anders dan de snaar-theoretici zelf het kunnen bevatten.

Tijdens de viering van de 100ste geboortedag van Paul Dirac, een van de grondleggers van moderne theoretische natuurkunde, geeft snaar-theoreticus Edward Witten een publieke lezing met de titel 'The search for super-symmetry'. Witten haalt met name Dirac's volharding aan in het nastreven van schoonheid in wiskundige formules. Voor Witten en vele anderen snaar-theoretici, schoonheid en elegantie in de formules die ze ontwikkelen is nog altijd belangrijk, zo niet de belangrijkste intuïtieve richtlijn dat zij op de juiste weg zijn.

Tijdens de viering van de 100ste geboortedag van Paul Dirac, een van de grondleggers van moderne theoretische natuurkunde, geeft snaar-theoreticus Edward Witten een publieke lezing met de titel 'The search for super-symmetry'. Witten haalt met name Dirac's volharding aan in het nastreven van schoonheid in wiskundige formules. Voor Witten en vele anderen snaar-theoretici, schoonheid en elegantie in de formules die ze ontwikkelen is nog altijd belangrijk, zo niet de belangrijkste intuïtieve richtlijn dat zij op de juiste weg zijn.

A discussion between participants of a string-theory workshop at the University of Amsterdam. In the summer-months and university-holidays such workshops are organized to allow string-theorists from different countries to meet each other in an informal setting. Students get a chance to learn something and to meet some leading string-theorists.

A discussion between participants of a string-theory workshop at the University of Amsterdam. In the summer-months and university-holidays such workshops are organized to allow string-theorists from different countries to meet each other in an informal setting. Students get a chance to learn something and to meet some leading string-theorists.

Tijdens een workshop ‘snaar-theorie’ aan de afdeling theoretische natuurkunde van de UVA, geeft Joseph Polchinsky een college over zijn laatste onderzoek aan studenten en collega’s. Polchinsky is een invloedrijke snaar-theoreticus die eind jaren ’90 bijdragen leverde met het postuleren van veel-dimensionele membranen in plaats van snaren als de ultieme elementaire eenheden.

Tijdens een workshop ‘snaar-theorie’ aan de afdeling theoretische natuurkunde van de UVA, geeft Joseph Polchinsky een college over zijn laatste onderzoek aan studenten en collega’s. Polchinsky is een invloedrijke snaar-theoreticus die eind jaren ’90 bijdragen leverde met het postuleren van veel-dimensionele membranen in plaats van snaren als de ultieme elementaire eenheden.

Tijdens een workshop snaar-theorie aan de afdeling theoretische natuurkunde van de UVA, borduren Harvard-postdoc Shiraz Minwalla (Links) en een studente verder op wat ze eerder die dag opgestoken hebben. Onder theoretisch natuurkundigen geniet het schoolbord nog altijd de voorkeur voor het uitdrukken van iemands ideeën of bij het samenwerken aan theorieën.

Tijdens een workshop snaar-theorie aan de afdeling theoretische natuurkunde van de UVA, borduren Harvard-postdoc Shiraz Minwalla (Links) en een studente verder op wat ze eerder die dag opgestoken hebben. Onder theoretisch natuurkundigen geniet het schoolbord nog altijd de voorkeur voor het uitdrukken van iemands ideeën of bij het samenwerken aan theorieën.

Edward Witten en zijn student Chris Beasley in Witten's kantoor aan het IAS. Een van de voorwaarden voor de gewilde vaste aanstelling als professor aan het IAS is dat deze naast zijn eigen onderzoek een aantal studenten intensief begeleidt. In het verleden konden onderzoekers met een vaste aanstelling hun eigen gang gaan. In de praktijk bleek dat de omgang met ongeformeerde studenten met frisse ideeën en aanpak de staf veel productiever maakt.

Edward Witten en zijn student Chris Beasley in Witten's kantoor aan het IAS. Een van de voorwaarden voor de gewilde vaste aanstelling als professor aan het IAS is dat deze naast zijn eigen onderzoek een aantal studenten intensief begeleidt. In het verleden konden onderzoekers met een vaste aanstelling hun eigen gang gaan. In de praktijk bleek dat de omgang met ongeformeerde studenten met frisse ideeën en aanpak de staf veel productiever maakt.

Edward Witten en zijn studente Tamar Friedmann in zijn kantoor aan het IAS. Zij werken aan een serie onderzoeks-publicaties over beschrijvingen van elementaire deeltjes. Een van de grootste uitdagingen in snaar-theorie is een resultaat van een natuurkundig experiment of observatie te voorspellen. Veel van wat snaar-theorie tot dusver beschrijft ligt ver voorbij iets dat getest kan worden met moderne natuurkunde of sterrenkundige observaties. Maar zo lang een theorie niet een gedrag kan beschrijven van de wereld om ons heen, blijft het niet meer dan een theorie.

Edward Witten en zijn studente Tamar Friedmann in zijn kantoor aan het IAS. Zij werken aan een serie onderzoeks-publicaties over beschrijvingen van elementaire deeltjes. Een van de grootste uitdagingen in snaar-theorie is een resultaat van een natuurkundig experiment of observatie te voorspellen. Veel van wat snaar-theorie tot dusver beschrijft ligt ver voorbij iets dat getest kan worden met moderne natuurkunde of sterrenkundige observaties. Maar zo lang een theorie niet een gedrag kan beschrijven van de wereld om ons heen, blijft het niet meer dan een theorie.

Op zijn kantoor aan het IAS, staart naar het schoolbord waarop een van zijn studenten eerder die dag een idee uitwerkte.

Op zijn kantoor aan het IAS, staart naar het schoolbord waarop een van zijn studenten eerder die dag een idee uitwerkte.

Nathan Seiberg legt samen met zijn student Freddy Cachazo de laatste hand aan een artikel over het onderzoek waaraan zij weken samen werkten, voordat zij het voor publicatie sturen naar het online archief voor theoretische hoge-energie-fysica. Zoals de meeste wetenschappers, publiceren snaar-theoretici de resultaten van hun onderzoek in wetenschappe-lijke tijdschriften en online periodieken. Het is het belangrijkste informatie-kanaal om iedereen in het veld op de hoogte te houden. Voor de carrière van een wetenschapper is het essentieel om vaak te publiceren, uiteindelijk is het het enige tastbare bewijs van het werk dat zij deden.

Nathan Seiberg legt samen met zijn student Freddy Cachazo de laatste hand aan een artikel over het onderzoek waaraan zij weken samen werkten, voordat zij het voor publicatie sturen naar het online archief voor theoretische hoge-energie-fysica. Zoals de meeste wetenschappers, publiceren snaar-theoretici de resultaten van hun onderzoek in wetenschappe-lijke tijdschriften en online periodieken. Het is het belangrijkste informatie-kanaal om iedereen in het veld op de hoogte te houden. Voor de carrière van een wetenschapper is het essentieel om vaak te publiceren, uiteindelijk is het het enige tastbare bewijs van het werk dat zij deden.

Studenten snaar-theorie in de gezamenlijke ruimte voor natuurkunde-studenten aan de universiteit van Princeton. Deze universiteit heeft een naam hoog te houden op het gebied van theoretische natuurkunde. De faciliteiten zijn bijzonder goed en het programma, gegeven door actieve en invloedrijke snaar-theoretici, staat bekend als erg zwaar.

Studenten snaar-theorie in de gezamenlijke ruimte voor natuurkunde-studenten aan de universiteit van Princeton. Deze universiteit heeft een naam hoog te houden op het gebied van theoretische natuurkunde. De faciliteiten zijn bijzonder goed en het programma, gegeven door actieve en invloedrijke snaar-theoretici, staat bekend als erg zwaar.

Op de kelderverdieping van het natuurkunde-gebouw van de universiteit van Princeton, wordt les gegeven in de wiskunde die nodig is om onderzoek te kunnen doen in snaar-theorie. Snaar-theorie is berucht ingewikkeld en rust op zeer complexe wiskundige technieken, waarvan sommigen speciaal werden ontwikkeld om de complexe berekeningen te kunnen doen in de 11 dimensies die snaar-theorie voorschrijft.

Op de kelderverdieping van het natuurkunde-gebouw van de universiteit van Princeton, wordt les gegeven in de wiskunde die nodig is om onderzoek te kunnen doen in snaar-theorie. Snaar-theorie is berucht ingewikkeld en rust op zeer complexe wiskundige technieken, waarvan sommigen speciaal werden ontwikkeld om de complexe berekeningen te kunnen doen in de 11 dimensies die snaar-theorie voorschrijft.

Tijdens de pauze van een seminar aan het IAS bespreken snaar-theoretici David Berenstein (R) en Herman Verlinde (midden) de kwesties nog wat dieper in de hal-annex-koffiehoek van het natuurkunde-gebouw. Lezingen aan het IAS trekken altijd veel collega's van instituten uit de omgeving, die hier de kans krijgen om over knelpunten in elkaars onderzoek te praten.

Tijdens de pauze van een seminar aan het IAS bespreken snaar-theoretici David Berenstein (R) en Herman Verlinde (midden) de kwesties nog wat dieper in de hal-annex-koffiehoek van het natuurkunde-gebouw. Lezingen aan het IAS trekken altijd veel collega's van instituten uit de omgeving, die hier de kans krijgen om over knelpunten in elkaars onderzoek te praten.

Na een lezing in de sterrenkunde-bibliotheek van het het IAS wordt er door de aanwezigen nog wat nagepraat. De instituten en universiteiten in en om Princeton herbergen een groot aantal vermaarde snaar-theoretici. Iedere week worden diverse lezingen, college’s en seminars georganiseerd waarbij de leden van deze snaar-gemeenschap elkaar treffen.

Na een lezing in de sterrenkunde-bibliotheek van het het IAS wordt er door de aanwezigen nog wat nagepraat. De instituten en universiteiten in en om Princeton herbergen een groot aantal vermaarde snaar-theoretici. Iedere week worden diverse lezingen, college’s en seminars georganiseerd waarbij de leden van deze snaar-gemeenschap elkaar treffen.

Na een college snaar-theorie beantwoordt Igor Klebanov vragen van studenten theoretische natuurkunde aan de universiteit van Princeton. Deze universiteit wordt beschouwd als de beste om een carriere al snaar-theoreticus te beginnen. Een aantal toonaangevende snaar-theoretici geven hier les met een verhouding van ongeveer 1 professor op elke twee studenten.

Na een college snaar-theorie beantwoordt Igor Klebanov vragen van studenten theoretische natuurkunde aan de universiteit van Princeton. Deze universiteit wordt beschouwd als de beste om een carriere al snaar-theoreticus te beginnen. Een aantal toonaangevende snaar-theoretici geven hier les met een verhouding van ongeveer 1 professor op elke twee studenten.

Tijdens een gezamenlijk theepauze voor de natuurkunde faculteit van de Princeton-universiteit, nemen een aantal studenten en professoren snaar-theorie de kans waar om elkaar op de hoogte te stellen van de laatste ontwikkelingen in hun onderzoek. In het midden een beeld van Einstein, nog altijd een lichtend voorbeeld voor veel theoretisch natuurkundigen, die de laatste 22 jaren van zijn leven werkzaam was in Princeton.

Tijdens een gezamenlijk theepauze voor de natuurkunde faculteit van de Princeton-universiteit, nemen een aantal studenten en professoren snaar-theorie de kans waar om elkaar op de hoogte te stellen van de laatste ontwikkelingen in hun onderzoek. In het midden een beeld van Einstein, nog altijd een lichtend voorbeeld voor veel theoretisch natuurkundigen, die de laatste 22 jaren van zijn leven werkzaam was in Princeton.

Juan Maldacena (Links) en Oleg Lunin in Maldacena’s kantoor aan het IAS (Institute for Advanced Studies), tijdens een van de vele stiltes die vallen tijdens het werk aan de wiskundige problemen die zich voordoen bij hun gezamelijke onderzoek.

Juan Maldacena (Links) en Oleg Lunin in Maldacena’s kantoor aan het IAS (Institute for Advanced Studies), tijdens een van de vele stiltes die vallen tijdens het werk aan de wiskundige problemen die zich voordoen bij hun gezamelijke onderzoek.