De Mensenrechten machine

In de nasleep van de 2e wereldoorlog werden de Universele Rechten van de Mens opgesteld door de toen kersverse Verenigde Naties. Deze rechten hebben inmiddels inderdaad universele bekendheid. De mensenrechten-tak is uitgegroeid tot een van de hoekstenen van de VN. Maar de kritiek op het functioneren van dit apparaat neemt ieder jaar toe, ook na recente ingrijpende hervormingen. Deze foto-documentaire belicht de ‘Mensenrechten-machine’ vanuit drie hoeken; de veldwerker, de speciaal rapporteur en in de vergaderzaal in Geneve.