Laboratorium werk

In de laatste decennia zijn in snel tempo een nieuwe klasse wetenschappers en technici ontstaan. Hun dagelijks werk bestaat uit het sleutelen aan leven op het meest fundamentele niveau. Hoewel wereldwijd verspreid, binnen hun laboratoria delen deze genetici een gemeenschappelijke basis van kennis, praktijken en apparatuur. Van hieruit lijkt de mensheid voorbestemd de biologische toekomst in eigen hand te nemen. Dit fotografische essay is een poging de gang van zaken van dichtbij te beschouwen. Hier een strijkplaat met genetisch gemodificeerde gistcellen voor onderzoek naar medicijnresistentie van een malariaparasiet.